Specjalizacje

Rozwody

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Współpracujemy z psychologiem, który często może być wsparciem w przypadku rozwodu lub innych spraw związanych z rodziną.

rozwody
alimenty
ustalanie kontaktów
podziała majątku małżonków
ustalanie ojcostwa

Na kanwie spraw rozwodowych często pojawiają się czyny zabronione, jak przemoc, pobicia, znęcanie czy brak płatności alimentów. Kancelaria prowadzi również sprawy odszkodowawcze i karne w tym zakresie.

Specjalizacje

Opłaty półkowe

Jeśli jesteś dostawcą i współpracujesz z sieciami wielkopowierzchniowymi / marketami być może musisz płacić dodatkowe opłaty za wejście do sieci. Opłaty tez znane są jako tzw. opłaty półkowe (opłaty za usługi tzw. reklamowe / marketingowe, gazetka, audyt, premia, rabat, bonus etc.). Nasza Kancelaria od lat wspiera dostawców w sporach sądowych i postępowaniach polubownych, w których skutecznie odzyskujemy te opłaty.

Specjalizacje

Polisolokaty

W ostatnich latach obsługujemy konsumentów w zakresie odzyskiwania opłat z tzw. umów ubezpieczeniowych- powszechnie znane jako polisolokaty. Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczeniową z funduszem kapitałowym lub inwestycyjnym, a następnie rozwiązałeś umowę z ubezpieczycielem, została Ci potrącona kwota tytułem opłaty likwidacyjnej lub pod innym tytułem. W efekcie końcowym środki przez Ciebie wpłacone ubezpieczyciel w znacznej mierze zachował dla siebie. Tego typu działania są niedozwolone i mają charakter abuzywny. Pobrane w ten sposób opłaty możemy odzyskać od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Specjalizacje

Odszkodowania medyczne i komunikacyjne

Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze z tzw. błędów medycznych. Jeżeli na skutek błędu medycznego (błędna diagnoza, błędne leczenie) doznałeś uszczerbku na zdrowiu, przysługuje Ci szereg roszczeń i możliwości uzyskania zadośćuczynienia / odszkodowania / utraconych korzyści.

Nasza Kancelaria współpracuje ze specjalistami oraz lekarzami, którzy są w stanie zweryfikować i ocenić Państwa sprawę pod kątem medycznym w celu podjęcia decyzji skierowania sprawy do sądu lub innego organu w celu rozpatrzenia Państwa sprawy.

Specjalizacje

Windykacja

Jeżeli prowadzisz firmę i nie możesz odzyskać płatności (za sprzedany towar lub wykonaną usługę) od swych kontrahentów / partnerów handlowych, Kancelaria posiada szeroki wachlarz działań ułatwiających odzyskanie wierzytelności (uzyskania płatności lub uzyskania zabezpieczenia płatności). Jednocześnie Kancelaria podejmuje działania polubowne, tak aby Klient nie stracił kontrahenta, a na bieżąco otrzymywał należne pieniądze. W końcowym efekcie Klient unika zatorów płatniczych oraz pozostaje w pozytywnych relacjach z dłużnikiem.