reprezentacja i obrona osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania