zakładanie, przekształcanie, likwidacja spółek, analiza umów/kontraktów